Amma i les seves abraçades al món

Posted by on Nov 10, 2010 in SHOWS, TV&ADVERTISING | No Comments

Al llarg de trenta anys de servei infatigable, Amma ha aconsellat i
consolat a persones de totes les procedències geogràfiques, culturals o socials. El contacte personal, l’afecte, la compassió, la tendresa i la profunda atenció que manifesta cap a tots, el carisma espiritual, la innocència i la humilitat que li són naturals, són únics.

La seva vida constitueix el millor exemple i en ella ens podem inspirar. El seu ensenyament es tradueix també en projectes humanitaris que estimulen el servei desinteressat. Amma posa l’accent sobre la necessitat d’ajudar els més desfavorits de la societat. El deure dels que tenen una vida folgada és ajudar els que no tenen mitjans.

 

Leave a Reply