DIXIMANIA – Altafujazz

ALTAFUJAZZ és un cicle musical permanent de Jazz a Altafulla. Neix el 5 de febrer del 2011 com a medi natural de presentar de forma “Artesanal” diferents estils de música relacionada amb el llenguatge del Jazz .