SMART PARC Tabacalera

Smart Parc Tabacalera és la zona de jardins de l’Espai Tabacalera i suposa un projecte pioner per a la nostra ciutat, ja que està dissenyat segons uns criteris de sostenibilitat i eficiència energètica que permeten el reaprofitament de l'aigua de pluja i del clavegueram per al reg. El gran valor afegit d’aquest nou espai és la façana verda o jardí vertical més gran d’Europa.

Encàrrec de l'Ajuntament de Tarragona a S.MORRIS Produccions d'elaborar un espot promocional així com un vídeo explicatiu del recinte dirigit al públic visitant.