publicitat

Una bona imatge de marca és fonamental, i més encara una bona campanya publicitària. Mostrar al món en pocs segons el que la teva empresa és i el que pot arribar a oferir resulta indispensable per garantir l’èxit empresarial. Una imatge corporativa es dissenya per ser atractiva al públic, de manera que la companyia pugui provocar un interès entre els consumidors, creu buit en la seva ment, generi riquesa de marca i faciliti així vendes del producte.

oferim:

  • Conceptualització de la idea creativa, desenvolupament de guions i continguts i enregistrament del material audiovisual.
  • Producció publicitària d’espots i promos de televisió.
  • WebTV (vídeo per Internet).
  • Vídeo corporatiu i vídeo d’empresa (institucional i empresarial, formació i imatge corporativa)
  • Grafismes:  Motions i animacions

 

projectes destacats